liqueur

Hebei Fenglaiyi Baijiu Co., Nikeng Jingyaxiang 1946

Score

Spirit Details

Master Category

Baijiu

Sub-Category

Mixed Aroma

Country

China

Alcohol

52%

Tasting Information

Blind

Yes